Trang 3356, kết quả từ 33551 tới 33560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Đình Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Bá Tưới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Tưới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ninh Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335133523353335433553356335733583359...74341