Trang 3359, kết quả từ 33581 tới 33590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Xuân Mản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Mản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kiều Văn Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1986, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...335433553356335733583359336033613362...74341