Trang 3364, kết quả từ 33631 tới 33640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Quốc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Quang Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khúc Văn Làn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Văn Làn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 18/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Cao Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Cao Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Chí Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí Lăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thanh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mạc Phúc Lảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Phúc Lảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Xuân Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Quang Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335933603361336233633364336533663367...74341