Trang 3418, kết quả từ 34171 tới 34180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Long Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Long Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Hồng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Công Mẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Mẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẽ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Chí Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chí Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...341334143415341634173418341934203421...74341