Trang 3420, kết quả từ 34191 tới 34200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Ngọc Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lại Xuân Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Xuân Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lại Khắc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Khắc Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Lạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lạp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Đức Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tràng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tràng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...341534163417341834193420342134223423...74341