Trang 3439, kết quả từ 34381 tới 34390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Dong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Dong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Văn Dị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Dị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Đức Dỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Dỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Bá Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bá Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Phụng Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Phụng Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Diễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343434353436343734383439344034413442...74341