Trang 3438, kết quả từ 34371 tới 34380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khương Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khương Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Dội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Dội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Xuân Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Khắc Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Sỹ Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Dỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Dỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Doanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Đức Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Doanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343334343435343634373438343934403441...74341