Trang 3441, kết quả từ 34401 tới 34410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Cựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cựa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trí Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Danh Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343634373438343934403441344234433444...74341