Trang 3497, kết quả từ 34961 tới 34970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Nguyên Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Nguyên Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đồng chí Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Quang Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...349234933494349534963497349834993500...74341