Trang 3496, kết quả từ 34951 tới 34960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngọc Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Huế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quúc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quúc Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đồng chí Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Nguyên Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nguyên Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349134923493349434953496349734983499...74341