Trang 3510, kết quả từ 35091 tới 35100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Tiến Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗng Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Lữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Chiến Lụa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Chiến Lụa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...350535063507350835093510351135123513...74341