Trang 3524, kết quả từ 35231 tới 35240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Thế Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thế Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần ích Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần ích Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Xuân Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351935203521352235233524352535263527...74341