Trang 3526, kết quả từ 35251 tới 35260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vũ Trường Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trường Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khả Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khả Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Anh Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Đồng Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đồng Quynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352135223523352435253526352735283529...74341