Trang 3539, kết quả từ 35381 tới 35390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Hữu Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trọng Dong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Dong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Đình Cù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Cù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Chất Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chất Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353435353536353735383539354035413542...74341