Trang 3541, kết quả từ 35401 tới 35410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đậu Vũ Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Vũ Bang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Xuân Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Chắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Tiền Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tiền Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353635373538353935403541354235433544...74341