Trang 3542, kết quả từ 35411 tới 35420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Bổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bổi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Duy Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Duy Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đỗ Hữu Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353735383539354035413542354335443545...74341