Trang 3565, kết quả từ 35641 tới 35650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Diến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Diến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Công Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356035613562356335643565356635673568...74341