Trang 3567, kết quả từ 35661 tới 35670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Huy Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Huy Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Công Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356235633564356535663567356835693570...74341