Trang 3564, kết quả từ 35631 tới 35640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Dữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dựa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Diệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355935603561356235633564356535663567...74341