Trang 3560, kết quả từ 35591 tới 35600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê văn Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Tế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355535563557355835593560356135623563...74341