Trang 386, kết quả từ 3851 tới 3860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Phước Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phước Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Hoàng Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hoàng Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Khánh Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khánh Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Năm Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năm Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tương Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tương Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Ngọc Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...381382383384385386387388389...74341