Trang 387, kết quả từ 3861 tới 3870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tương Lẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tương Lẹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tuấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Búp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Búp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...382383384385386387388389390...74341