Trang 389, kết quả từ 3881 tới 3890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sơn Ton

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Ton, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ly, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Mực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Mực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Xí Xa Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xí Xa Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Hoàng Ngọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Ngọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...384385386387388389390391392...74341