Trang 390, kết quả từ 3891 tới 3900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Công Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Mảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Mảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tăng Văn Tửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Tửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...385386387388389390391392393...74341