Trang 391, kết quả từ 3901 tới 3910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tô Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Điểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Kía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đố, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Tấn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn Điệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...386387388389390391392393394...74341