Trang 392, kết quả từ 3911 tới 3920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồng Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Cao Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Bạc Họn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Bạc Họn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thạch Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Bạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Văn Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Văn Biện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Giang Văn Lẽn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Lẽn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quang Văn Biết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Văn Biết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Năm Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...387388389390391392393394395...74341