Trang 415, kết quả từ 4141 tới 4150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thạch Thị Dol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Thị Dol, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sơn Cô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Cô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm út Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm út Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lý Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Xứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Xô Côl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Xô Côl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...410411412413414415416417418...74341