Trang 420, kết quả từ 4191 tới 4200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thạch Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...415416417418419420421422423...74341