Trang 416, kết quả từ 4151 tới 4160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đuông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lũy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Mỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Mỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hứa Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...411412413414415416417418419...74341