Trang 419, kết quả từ 4181 tới 4190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Minh Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Luốl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Luốl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Kênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Kênh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lương Mỹ Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Mỹ Nga, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...414415416417418419420421422...74341