Trang 421, kết quả từ 4201 tới 4210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tư Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thạch Trẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Trẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Hết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bé Quẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bé Quẹo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Lẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...416417418419420421422423424...74341