Trang 422, kết quả từ 4211 tới 4220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hai Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hai Linh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Que

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Que, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...417418419420421422423424425...74341