Trang 418, kết quả từ 4171 tới 4180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Quách Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Phết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Phết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồng Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/185, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quách Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Cây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...413414415416417418419420421...74341