Trang 417, kết quả từ 4161 tới 4170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Quế Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Quế Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị ánh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị ánh Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Tuyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lương Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Sơn Chênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Chênh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...412413414415416417418419420...74341