Trang 425, kết quả từ 4241 tới 4250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sơn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tô Nam Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Nam Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Xai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hà văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thạch Hel

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Hel, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Châu Ngọc Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Ngọc Tiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...420421422423424425426427428...74341