Trang 424, kết quả từ 4231 tới 4240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sơn Chuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Chuộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Quốc Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Khoc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Khoc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Hươl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Hươl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đào Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...419420421422423424425426427...74341