Trang 426, kết quả từ 4251 tới 4260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Me

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Me, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lương Văn Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Huê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lý Bóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Bóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương văn Bui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Bui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Kía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...421422423424425426427428429...74341