Trang 444, kết quả từ 4431 tới 4440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc To

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc To, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đồng Văn Vùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Vùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Me

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Me, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đặng Hoàng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Cao Tôn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tôn Yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thiều Văn Chỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Văn Chỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...439440441442443444445446447...74341