Trang 447, kết quả từ 4461 tới 4470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 23/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cù Văn Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Văn Tống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 21/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 6. Liệt sĩ Phạm Hữu Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...442443444445446447448449450...74341