Trang 487, kết quả từ 4861 tới 4870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiều Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiều Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lý Sal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Sol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Quách Pến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Pến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...482483484485486487488489490...74341