Trang 488, kết quả từ 4871 tới 4880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Thạch Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Che

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Che, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Minh Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Văn Yà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Yà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Minh Kỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Kỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Pinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Pinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Khưu Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...483484485486487488489490491...74341