Trang 489, kết quả từ 4881 tới 4890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thạch Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Văn Buôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Buôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Tép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Tép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Châu Văn Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Trịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Khum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Khum, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Khưu So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu So, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thạch Si Phal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Si Phal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phú Tâm - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...484485486487488489490491492...74341