Trang 491, kết quả từ 4901 tới 4910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Um

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Um, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ba Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ong Văn Gấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ong Văn Gấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Năm Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Um

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Um, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Coi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Coi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bảy Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bảy Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...486487488489490491492493494...74341