Trang 498, kết quả từ 4971 tới 4980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hoàng Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Đây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tư Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ca Thành Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Thành Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Tư Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tư Soái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Chót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Xính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Xính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...493494495496497498499500501...74341