Trang 500, kết quả từ 4991 tới 5000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Văn Công Sửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Sửa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Văn Công Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn út ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn út ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Văn Công Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Mai Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...495496497498499500501502503...74341