Trang 499, kết quả từ 4981 tới 4990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thái Văn Tức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Tức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lý Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thái Văn Tửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Tửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...494495496497498499500501502...74341