Trang 538, kết quả từ 5371 tới 5380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Muời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Muời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Ngò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngò, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Chuối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chuối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Giai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Muời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Muời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Minh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Minh Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...533534535536537538539540541...74341