Trang 537, kết quả từ 5361 tới 5370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Gần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Gần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đoàn Thị Bé Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Bé Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...532533534535536537538539540...74341