Trang 536, kết quả từ 5351 tới 5360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Ba Trinh - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...531532533534535536537538539...74341