Trang 540, kết quả từ 5391 tới 5400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Trinh Phú - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...535536537538539540541542543...74341